Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.mamabe.hu weboldalon elérhető szolgáltatás igénybevételének feltételeit. Az ÁSZF által nem említett egyéb technikai tájékoztatást a honlapon elérhető információk nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Szolgáltató

Név: MamaBe Babaruha Kft

Székhely: 2112 Veresegyház, Rózsavölgyi Márk köz 23.

Adószám: 27329991-2-13

Közösségi adószám: HU27329991

Cégjegyzékszám: 13 09 204160

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank

Számlaszám:  11742568-21444395-00000000

E-mail cím: mamabe@mamabe.hu

Telefonszám: +36-30/565-5524

Panaszügyintézés, szavatossági, jótállási igények intézése a Szolgáltató fenti elérhetőségein lehetséges.

A honlapon folytatott tevékenység:

www.mamabe.hu weboldal OEKO-TEX® minősítéssel rendelkező 100% pamutvászon- illetve más bababarát anyagokból egyedi, kézzel készített baba ruházati és egyéb kiegészítők forgalmazásával foglalkozik.

Felhasználási feltételek:

Felelősség:

A Felhasználó a honlapot kizárólag saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

Termékeink kézzel készült termékek, így a megjelölt méretek illetve az anyagminták tájékoztató jellegűek, esetenként kis mértékben eltérhetnek. A nem rendeltetésszerű használatból eredő vagyoni és/vagy személyi károkért felelősséget nem vállalunk!

Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb.) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

A MamaBe webáruház nem visszamenőlegesen szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait, termékek árát bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül és ezért felelősségre nem vonható. Ezen módosítások a honlapon történő közzétételt követően lépnek hatályba, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra vonatkoznak.

A MamaBe webáruház szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban a MamaBe webáruház üzemeltetője nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt. Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a  MamaBe webáruház szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását.

Visszavételi szabályzat

A MamaBe webáruház a leadott rendelésről 48 órán belül e-mailben visszajelzést küld (megerősítő e-mail) a megrendelés minden szükséges részletével. A rendelés törléséhez kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a mamabe@mamabe.hu e-mail címen, a tárgyban jelezve a lemondás tényét. A Kapcsolat menüpont alatt megtalálja minden más elérhetőségünket.

Elállási jog

A Webáruház vásárlóit megilleti a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti elállás jog, amelyet a termék kézhezvételét követő 14 munkanapon belül lehet gyakorolni. Az elállási jog kizárólag írásban, e-mail útján érvényesíthető a mamabe@mamabe.hu e-mail címen vagy a postázási címen egyidejűleg a csomag visszaküldésével

Csak abban az esetben állhat el a vevő a vásárlástól,

  • amennyiben felbontatlanul, sértetlenül, gyári csomagolásával, minden tartozékával (címke, számla) 14 munkanapon belül jelzi írásos módon (e-mailben).
  • A vevőt terheli a visszajuttatási, szállítási költség.

Az eladó legkésőbb 14 napon belül köteles visszafizetni az összeget a vevő által közlésekor megadott bankszámlaszámra utalással.

A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja a törvényes határidőn belül, amikor az árut a webáruházban megrendelte.

Az elállási jog minden termékre vonatkozik, ami bontatlan, sértetlen, szagmentes, sérülésmentes gyári csomagolásban érkezik vissza hozzánk.

Elállás esetén a terméket a vásárló nem veheti használatba.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyven és a 19/2014. (IV.29.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

Nem vonatkozik az elállási jog az átvétel után megsérült termékekre, amennyiben a sérülés nem a gyártás során keletkezett.

Szállítási elállás Szolgáltató részéről: a webáruház elállhat a rendelés teljesítésétől abban az esetben, amennyiben a termék nem áll rendelkezésre, ebben az esetben köteles a vevőt e-mailben tájékoztatni.

 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
  • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése, a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240., pmbekelteto@pmkik.hu)
  • Bírósági eljárás kezdeményezése

A fentiek elolvasásának hiányából adódó kellemetlenségért felelősséget nem vállalunk.

 

A megrendelés lépései

1. A termék kosárba tétele

A termékeket a különböző kategóriák alatt van lehetőség kiválasztani és a „Kosárba” gomb megnyomásával a kosárba helyezni. Ezután a vásárlás tovább folytatható, vagy pedig véglegesíthető a megrendelés.

Az oldalon a Felhasználónak lehetősége van szűrésreár és típus szerint.

2. Kosár tartalma

A jobb felső sarokban a Kosár ikonra kattintva beléphetünk a kosár menübe, ahol módosíthatjuk a megrendelésünket: változtathatunk a darabszámon, törölhetünk a termékekből és megadhatjuk a kedvezményre jogosító kuponkódokat.

3. Az adatok megadása

Ennél a mezőnél kell megadni a Felhasználó nevét, a szállítási és számlázási adatokat, és itt lehet kiválasztani a fizetési módot is.

4. Adatbeviteli hibák javítása

Az oldalon szereplő „Vissza” gomb használatával lehetőség van az adatok módosítására (szállítási cím, számlázási cím, név, fizetési mód). Ha a rendelés leadását követően tapasztalt adathibát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a mamabe@mamabe.hu email címen, jelezve az adatmódosítási szándékát.

5. Rendelés elküldése

A Felhasználó csak abban az esetben tudja elküldeni a megrendelését, ha elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatkezelési tájékoztatót. A rendelés elküldésével a Felhasználónak fizetési kötelezettsége keletkezik.

6. A megrendelés visszaigazolása

Az elküldött és beérkezett rendelésekről a Szolgáltató legkésőbb 48 órán belül visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználónak a távollevők között megkötött szerződés alapján, mely így válik érvényessé.

A visszaigazolás tartalmazza a szállítási és számlázási címet, a nevet, a rendelés összegét, a szállítási és fizetési módot. A visszaigazoló e-mail nem jelenti azonban automatikusan a megrendelés elfogadását.

Amennyiben ez a visszaigazoló e-mail nem érkezik meg a Felhasználó által megadott e-mail fiókba, a Felhasználó mentesül az ajánlati vagy szerződéses kötelezettség alól, így nem lesz köteles megvásárolni a megrendelt tételeket.

Felhívjuk a figyelmét, hogy előfordulhat, hogy a levél a spam mappába kerül.

 

A megrendelés feldolgozása

A megrendeléseket a nap 0-24 órájában van lehetőség leadni. A beérkezett megrendeléseket a Szolgáltató munkanapokon dolgozza fel. A feldolgozási idő 09:00-17:00. A feldolgozási időn túl, a hétvégéken és a munkaszüneti napokon leadott megrendelések a következő munkanapon kerülnek feldolgozásra.

A rendelésekről a fent már említett módon azonnal, de legkésőbb 48 órán belül e-mailt küld a Szolgáltató.

A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja a törvényes határidőn belül, amikor az árut a webáruházban megrendelte.

Az elállási jog minden termékre vonatkozik, ami bontatlan, sértetlen, szagmentes, sérülésmentes gyári csomagolásban érkezik vissza hozzánk.

Elállás esetén a terméket a vásárló nem veheti használatba.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyven és a 19/2014. (IV.29.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

Nem vonatkozik az elállási jog az átvétel után megsérült termékekre, amennyiben a sérülés nem a gyártás során keletkezett.

Szállítási elállás Szolgáltató részéről: a webáruház elállhat a rendelés teljesítésétől abban az esetben, amennyiben a termék nem áll rendelkezésre, ebben az esetben köteles a vevőt e-mailben tájékoztatni.

Ön a MamaBe Babaruha Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást aMamaBe Babaruha Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

A termék hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Szállítás:

A csomag feladása a kiválasztott szállítási mód szerint  a visszaigazoló e-mail elküldésétől számított 5 munkanapon belül történik. Kérjük, jelezze, ha sürgősen szüksége van a megrendelt termékekre, lehetőségeinkhez képest mindent megteszünk, hogy mihamarabb megérkezzen a csomag.

Kiszállítás Magyarország területén. Külföldi szállítással kapcsolatban kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot emailben vagy telefonon.

Szállítási költségek GLS futárszolgálattal:

GLS házhozszállítással vagy GLS csomagpontba, előre utalással: 1299 Ft

GLS házhozszállítással vagy GLS csomagpontba, OTP SimpePay bankkártyás fizetéssel: 1399 Ft

GLS házhozszállítással vagy GLS csomagpontba, utánvéttel: 1599 Ft

GLS csomagpontok listája: https://gls-group.eu/HU/hu/csomagpont-kereses

Fizetés:

Fizetés történhet:

Előreutalással (a megrendelés visszaigazolását követő 3 napon belül meg kell érkeznie a vásárlás összegének, egyéb esetben a megrendelés törlésre kerül).

OTP SimplePay rendszerén keresztül: A megrendelést követően emailben küldjük el a számlát illetve a linket a bankkártyás fizetéshez.

Készpénzzel vagy bankkártyával a futárnál házhozszállítás vagy csomagpont esetén, utánvét választásakor.

A termékek fogyasztói ára bruttó ár, mely a 27% ÁFA-t tartalmazza.

Számla:

A Szolgáltató elektronikus számlát állít ki a megrendelt termékről, melyet emailben továbbít a Megrendelő által megadott email címre. A számla teljesítésének dátuma megegyezik a keltezés dátumával.

 

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog az irányadó.

Jelen ÁSZF elektronikus formában és kizárólag magyar nyelven kerül megkötésre.

Jelen ÁSZF-et a Szolgáltató indoklás nélkül bármikor módosíthatja, erről a Felhasználót a honlapon keresztül értesíti. Kérjük, hogy rendszeresen tekintse meg az Általános Szerződési Feltételeket.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a fogyasztó és a szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

A honlap oldalainak böngészésével, továbbá megrendelések leadásával a Felhasználó elfogadja az ÁSZF tartalmát.